ŠVEDSKA

Kliknite na grad u koji želite da putujete i prikazaće vam se red vožnje iz gradova u Srbiji, kao i cene, dostupni popusti, vreme dolaska i vreme povratka, a slanjem kontakt forme imate mogućnost rezervacije i kupovine karte putem našeg sajta.
Pozivom na telefon 021/6402-688 možete dobiti sve dodatne informacije.

Udevala Geteborg Jenćeping Varberg Vernamo Falkenberg Vekše Halmstad Jungbi Engelholm Hesleholm Helsingborg Selvesborg Landskrona Kristijanstad Malme